เยี่ยมยลชมโครงการ

ทานข้าวในบรรยากาศแบบนี้ คงดีไม่น้อยเลยนะคะ
โครงการแถวรังสิตคลองสาม